ความเชื่อของคนโบราณที่มีต่อต้นขนุน ที่ไม่ควรพลาด

สำหรับความเชื่อคนโบราณว่าควรที่จะมีการปลูกต้นขนุน ไว้ข้าง ๆ บ้าน เนื่องจากเป็นไม้มงคล แล้วควรที่จะปลูกบริเวณใด ซึ่งความเชื่อทางโบราณ ว่าถ้าปลูกขนุน ไว้ ในทิศทางตะวันออก จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เพราะ ชื่อขนุน ไปพ้องกับคำว่าสนับสนุน เกื้อหนุน โดยต้นขนุนจึงกลายเป็นต้นไม้ที่คนไทยทุกภาคจะมีการปลูกไว้ที่บริเวณดังกล่าว ส่วนทางประวัติศาสตร์ไทยที่ได้มีการจารึกไว้ว่า ขนุนเริ่มปลูกครั้งแรกในสมัยอยุธยา และได้เริ่มนำมาประกอบอาหารในรัชกาลที่สองนั่นเอง นับได้ว่าต้นขนุน

Read more