[Nhạc Phim Anime] – Main Giấu Nghề Có Siêu Năng Lực Điều Khiển Tâm Trí Người Khác – Hắc Long Anime

Tên Phim: Charlotte ✪Số Tập: 1-12 ✪Thể Loại: Drama, Học Đường, Super Power ✪Nội Dung: Khi tới tuổi dậy thì nhiều thanh niên bắt đầu bộc lộ siêu năng, …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *