Nhạc Phim hoạt hình Anime Cuộc Chiến Người Và Thần. record of ragnarok

Nội dung: Ở trên cao của con người, các vị thần của thế giới đã nhóm họp để quyết định một vấn đề duy nhất: sự tồn tại tiếp tục của loài người. Dưới sự lãnh …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *