ಪ್ರಧಾನಿ Modi Cabinetಗೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು; ಈ ಬಾರಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಕ್

PM Modi Cabinetನಿಂದ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೊಕ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಮೋ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಂಸದರು, ಮಹಿಳಾ …


Leave a Reply

Your email address will not be published.